Sparen en de Belastingdienst

Belasting betalen doen we allemaal. Bijna elke Nederlander baalt er van maar dankzij ons belastingstelsel is in Nederland alles wel goed geregeld als het gaat om sociale voorzieningen. Toch betaal je het liefst zo min mogelijk belasting, zo ook over je spaargeld. Nu valt het belastingtarief dat je hierover betaalt in verhouding best mee en bovendien is er een deel vrijgesteld van Belasting.

Hoeveel belasting betaal ik over geld op een spaarrekening?

Het standaard belastingtarief op spaargeld is in Nederland op dit moment (dus in 2012) 1,2% procent. Hierbij moeten we wel iets uitleggen. De te betalen belasting wordt berekend over een geschat (fictief) rentepercentage van 4%. Over die 4% betaal je 30% belasting. Belasting over spaargeld of andere rendementen door bijvoorbeeld beleggingen vallen in Box 3 (Sparen en Beleggen). De belasting wordt met een moeilijk woord vermogensrendementsheffing genoemd.

Niet elke bank geeft vandaag de dag nog 4 procent rente over spaargeld dus het tarief is naar onze mening een beetje achterhaald. Toch valt de belasting last mee, uiteindelijk betaal je over 10.000 euro spaargeld per jaar 120 euro belasting. Dit komt dus neer op 1,2% belasting. Hierbij nemen we het belastingvrije deel niet mee wat we in de volgende alinea bespreken.

Belastingvrij sparen 2012

Gelukkig bestaat er ook nog een belastingvrij deel. Je mag in Nederland in 2012 per persoon namelijk € 20.785,- belastingvrij sparen. Dit is de standaardregeling, maar er gelden ook nog weer uitzonderingen. Zo geldt er als 65 plusser een extra vrijstelling van maarliefst € 27.516 waarover geen vermogensbelasting hoeft te worden betaald. En in 2011 was er per kind (minderjarig persoon) binnen het gezin nog een extra vrijstelling van 2779 euro maar die is helaas in 2012 afgeschaft.

Een aantal rekenvoorbeelden (spaar scenario's)

Stel dat je als alleenstaande van 30 jaar in totaal 35.000 euro spaargeld hebt. Omdat 20.785 is vrijgesteld van belasting betaal je dus 1,2% over het restant van 14.215. Je betaalt dus maar € 170,58 vermogensrendementsbelasting over de 35.000 euro.

Een ander voorbeeld; als vijfenzestig plusser heb je 125.000 euro op je spaarrekening staan. Dankzij de 65+ regeling is de totale vrijstelling € 48.301,-. Er blijft dan € 76.699 over, en over dat deel moet je 920,39 belasting betalen.